Disclaimer

Dit is de Disclaimer van de TassenKas. Deze Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 08-02-2022.

Inleiding
De TassenKas geeft u hierbij toegang tot haar website de TassenKas. De TassenKas publiceert op deze website informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Informatie
De gegevens op de website van de TassenKas zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over de TassenKas. De TassenKas spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud van de website op bepaalde punten onvolledig en/of onjuist is.

Hyperlinks
Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt de TassenKas geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid
De TassenKas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op haar website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op deze website liggen bij de TassenKas. Gebruik van deze informatie en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de TassenKas.

Wijzigingen
De TassenKas behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van haar website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen. De TassenKas behoudt zich daarnaast het recht voor om deze Disclaimer aan te passen.